Informácie o ochrane osobných údajov spoločnosti Sieh an! Handelsgesellschaft mbH

V oblasti ochrany osobných údajov sú od 25. mája 2018 v platnosti v celej Európe jednotné predpisy nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR). V nasledujúcich informáciách o ochrane osobných údajov vás informujeme o spracúvaní osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť Sieh an! Handelsgesellschaft („WITT international“ a/alebo „my“ a/alebo „prevádzkovateľ“) v súlade s nariadením GDPR.

Naše informácie o ochrane osobných údajov si pozorne prečítajte. V prípade otázok alebo pripomienok k našim informáciám o ochrane osobných údajov nás kontaktujte na servis@witt-international.sk.

Obsah

 1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie
 2. Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou osobných údajov
 3. Účely spracovania osobných údajov, právne podklady a oprávnené záujmy sledované zo strany prevádzkovateľa alebo tretích strán, ako aj kategórie príjemcov
  1. Vyvolanie našich webových stránok/aplikácie
   1. Log súbory
   2. Nástroje Cookies, Tracking, pluginy pre sociálne médiá
   3. Geolokalizácia
  2. Zdôvodnenie, realizácia a/alebo ukončenie zmluvy
   1. Spracovanie údajov v prípade uzavretia zmluvy
   2. Identita, bonita a poskytnutie údajov informačným kanceláriám
   3. Kontrola identity
   4. Kontroly bonity
    1. Využívanie údajov na účely predchádzania podvodom
    2. Spracovateľ
    3. Poskytnutie údajov prepravnej spoločnosti
    4. Poskytnutie údajov vo forme otvorenej pohľadávky firme zaoberajúcej sa vymáhaním
  3. Spracovanie údajov na reklamné účely
   1. Reklama sprostredkovaná poštou
   2. Leták s novinkami
   3. Odporúčania produktov zasielané e-mailom
   4. Výherné súťaže
  4. Online prezentácia a optimalizácia webovej stránky (pomocou súborov cookie) vrátane súhlasov
   1. Súbory cookie – všeobecné informácie a povinnosť udeliť súhlas
   2. Možnosti intervencie/nastavenia prehliadača
   3. Manažment súhlasu OneTrust
   4. Súhlasy pri používaní jednotlivých online služieb/získavaní údajov sledovania
    1. Technicky nevyhnutné súbory cookie
     1. WASP (vlastní sledování webu)
     2. Chatovací bot - solvemate
    2. Súhlasy pre štatistické a analytické súbory cookie
     1. Sledovanie konverzií Google
     2. Google Analytics
    3. Súhlasy pre súbory cookie na marketingové účely
     1. Súhlas pre technológiu Criteo Retargeting
     2. Súhlas pre Google Remarketing
     3. Súhlas pre Meta Retargeting (Website Custom Audience)
     4. AWIN AG
     5. Google Adwords
     6. ChannelPilot
     7. Reklamný predaj
     8. Personalizácia GK AIR
    4. Plugny pre Sociálne Médiá
     1. Facebook, Google+ A YouTube
     2. WhatsApp
    5. Odvolanie všetkých súhlasov
    6. Ďalšie spracúvanie údajov sledovania na oprávnené záujmy
     1. Oprávnené záujmy spoločnosti WITT/zvažovanie záujmov
  5. Mobil
  6. Zákaznícky/používateľský účet
  7. Nadviazanie kontaktu
  8. Platby
  9. Hodnotenia zákazníkov a komentáre
 4. Vaše práva
  1. Prehľad
  2. Právo podať námietku
  3. Právo na odstúpenie od zmluvy

1. Meno a kontaktné údaje prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie

Tieto informácie o ochrane osobných údajov platia pri spracovaní osobných údajov spoločnosťou

Sieh an! Handelsgesellschaft mbH

Georgenstraße 29

92224 Amberg

Deutschland


ktorú zastupuje konateľ/konatelia Alexander Fischer a Helga Mai.

Pevná sieť: Pevná sieť

E-Mail: servis@witt-international.sk

pre nasledujúce internetové stránky: https://www.witt-international.sk a aplikácia WITT international.

2. Kontaktné údaje osoby poverenej ochranou osobných údajov

Osobuy poverené ochranou osobných údajov zodpovedného prevádzkovateľa môžete kontaktovať na

WITT international

- Osoba poverená ochranou osobných údajov -

P. O. BOX č. 902

911 01 Trenčín 1

Slovenská republika

E-Mail:
servis@witt-international.sk

3. Účely spracovania osobných údajov, právne podklady a oprávnené záujmy sledované zo strany prevádzkovateľa alebo tretích strán, ako aj kategórie príjemcov

3.1 Vyvolanie našich webových stránok/aplikácie

3.1.1 Log súbory

S každým prístupom na webové stránky/aplikácie sa informácie prostredníctvom príslušného internetového prehliadača vášho konkrétneho koncového zariadenia odosielajú na server našej webovej stránky/aplikácie a dočasne sa ukladajú do súborov protokolu, tzv. log súborov. Záznamy, ktoré sa pritom ukladajú, obsahujú nasledujúce údaje, uložené až do automatického vymazania: dátum a čas vyvolania, názov vyvolanej stránky, IP adresa dopytujúceho zariadenia, adresa URL Referrer (pôvodná URL adresa, z ktorej ste sa dostali na naše webové stránky), prenesené množstvo dát, čas uloženia, taktiež informácie o produkte a verzii príslušného použitého prehliadača, ako aj názov ich poskytovateľa prístupu.

Právnym základom pre spracovanie IP adresy je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. Náš oprávnený záujem vychádza z vyhodnotenia bezpečnosti a stability systému.

Bezprostredný ohľad na vašu identitu na základe informácií nie je možný a z našej strany sa ani nevyvodzuje.

3.1.2 Nástroje Cookies, Tracking, pluginy pre sociálne médiá

Pre našu webovú stránku/aplikáciu využívame tzv. cookies, nástroje Tracking, technológiu Targeting, ako aj zásuvné moduly (pluginy) pre sociálne médiá. O ktoré technológie pritom presne ide a ako sa pritom využívajú vaše údaje, sa detailne vysvetľuje v nasledujúcej časti.

3.1.3 Geolokalizácia

Pokiaľ ste vo vašom prehliadači, príp. v operačnom systéme alebo iných nastaveniach vášho príslušného koncového zariadenia odsúhlasili tzv. geolokalizáciu, využijeme túto funkciu nato, aby sme vám mohli ponúknuť individuálne služby podľa vašej aktuálnej polohy (napr. polohu najbližšej pobočky). Takto spracované údaje o vašej polohe spracúvame výlučne pre túto funkciu. Po ukončení používania sa údaje vymažú.

3.2 Zdôvodnenie, realizácia a/alebo ukončenie zmluvy

3.2.1 Spracovanie údajov v prípade uzavretia zmluvy

Ak sa na niektorej z našich webových stránok / aplikácie zaregistrujete a uzavriete s nami zmluvu, spracúvame údaje, ktoré sú potrebné na uzavretie, realizáciu alebo ukončenie zmluvy s vami. V tom prípade tu patria:

- Meno, priezvisko
- Fakturačná a dodacia adresa
- E-mailová adresa
- Telefónne číslo
- Dátum narodenia

Právnym základom k tomu je čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) dokumentu GDPR, tzn., že nám poskytnete údaje na základe príslušného zmluvného vzťahu (napr. vedenie vášho zákazníckeho účtu, vybavenie kúpnej zmluvy) medzi vami a našou spoločnosťou. Pre spracovanie vašej e-mailovej adresy v prípade nákupu cez naše webové stránky/aplikácie sme navyše povinní na základe zákonných predpisov zasielať elektronické potvrdenie objednávky (čl. 6 ods. 1 písm. c) dokumentu GDPR).

Pokiaľ vaše údaje nepoužijeme na reklamné účely (pozri nižšie 3.3), údaje získané pre vytvorenie zmluvy uložíme až do uplynutia zákonných, resp. možných zmluvných práv na záruku a garanciu. Po uplynutí tejto lehoty uchovávame informácie k zmluvnému vzťahu, ktoré požaduje obchodné a daňové právo, na zákonom stanovené obdobie. Pre toto obdobie sú údaje nanovo spracované pre prípad kontroly finančnej správy.

Pre vybavenie kúpnej zmluvy cez naše webové stránky/aplikácie sa navyše vyžadujú nasledujúce spracovania údajov:

Vaše platobné údaje sa poskytujú našou spoločnosťou povereným poskytovateľom platobných služieb, ktorí riešia platby. Údaje o vašej dodacej adrese poskytujeme našou spoločnosťou povereným logistickým spoločnostiam. Aby sme zabezpečili, že doručenie tovaru prebehne podľa vašich predstáv, sprostredkujeme vašu e-mailovú adresu našou spoločnosťou povereným logistickým spoločnostiam a/alebo partnerom, ktoré doručovanie prevezmú. Tie sa s vami v danom prípade pred doručením skontaktujú, aby ste si dohodli podrobnosti o doručení. Príslušné informácie sa poskytujú len na dané účely a po úspešnom doručení sa opäť vymažú.

Ďalej sme povinní porovnať vaše údaje s osobnými sankčnými zoznamami/embargami (najmä finančné sankcie voči osobám uvedeným v zoznamoch), aby sme osobám uvedeným v zoznamoch neposkytovali hospodárske zdroje ani finančné prostriedky a zabezpečili dodržiavanie zákonov o zahraničnom obchode (článok 6 odsek 1 písmeno c) nariadenia GDPR).

3.2.2 Identita, bonita a poskytnutie údajov informačným kanceláriám

3.2.2.1 Kontrola identity

Pokiaľ je to potrebné, overujeme si vašu identitu aj zahrnutím informácií od poskytovateľov služieb. Právnym základom k tomu je čl. 6 ods. 1 písm. b), ako aj písm. f) dokumentu GDPR. Oprávnenie na tento účel pritom vyplýva z našej ochrany vašej identity a zo zabránenia podvodom. Okolnosti a výsledok našej žiadosti sa uchovávajú na vašom zákazníckom, príp. hosťovskom účte na obdobie zmluvného vzťahu.

3.2.2.2 Kontroly bonity

Ak ste v rámci objednávky zvolili tzv. nespoľahlivý spôsob platby (nákup na faktúru alebo na splátky), platí nasledovné:

Spoločnosť WITT international a iné zásielkové spoločnosti skupiny Otto Group v zásade poskytujú svojim zákazníkom možnosť nadobudnúť tovar s využitím nespoľahlivých spôsobov platby (napr. nákup na faktúru, financovaný nákup).

Spoločnosti, ktoré v zásade svojim zákazníkom poskytujú nespoľahlivé spôsoby platby, majú oprávnený záujem chrániť sa čo možno najlepšie pred vznikom omeškaní v platení. Prebieha to okrem iného tak, že sa pred poskytnutím možnosti využitia nespoľahlivých spôsobov platby overuje bonita zákazníka. V rámci tejto kontroly sme oprávnení informovať sa v spoločnosti OTTO Payments GmbH (OTTO Payments), ktorá je ako právny nástupca spoločnosti Otto (GmbH & Co KG) prevádzkovateľom internej informačnej kancelárie skupiny Otto Group, či od ostatných kótovaných spoločností skupiny Otto Group získala negatívne informácie o bonite týkajúce sa príslušného zákazníka. Okrem toho sme oprávnení poskytnúť negatívne informácie o bonite príslušného zákazníka spoločnosti OTTO Payments, ktorá ich môže zase poskytnúť vyššie uvedeným iným zásielkovým spoločnostiam skupiny Otto Group skôr, ako tieto iné zásielkové spoločnosti poskytnú zákazníkovi možnosť využitia nespoľahlivých spôsobov platby. Spoločnosť OTTO Payments je tiež oprávnená používať prijaté informácie o bonite na vlastné účely hodnotenia úverovej bonity.

V prípade informácií o bonite ide o informácie o otvorených výzvach na zaplatenie a o také informácie, z ktorých vyplýva bezprostredné riziko omeškania v platení (napr. insolvencia, dlhové poradenstvo, odklad platby z dôvodu platobnej neschopnosti). Skôr ako negatívne informácie o otvorených výzvach na zaplatenie poskytneme spoločnosti OTTO Payments, sú dotknutí zákazníci upomienkou upozornení na možnosť poskytnutia. Okrem toho je naša spoločnosť oprávnená poskytnúť informácie o mimoriadne neštandardných postupoch objednávky (napr. súčasné objednanie značného množstva tovaru na tú istú adresu s využitím rôznych zákazníckych účtov) spoločnosti OTTO Payments a vyžiadať si ich. Týmto by sa malo predísť omeškaniam v platení a naši zákazníci by mali byť chránení pred zneužitím ich účtov, príp. ich identity.

V prípadoch, keď si chce zákazník objednať nespoľahlivým spôsobom platby, má naša spoločnosť právo využiť informácie získané v rámci objednávky na výpočet pravdepodobnosti omeškania (interný scoring). Výpočet pravdepodobnosti omeškania pomocou interného scoringu sa zakladá na pridelenej matematicko-štatistickej metóde. Údaje použité v rámci interného scoringu vychádzajú predovšetkým z kombinácie nasledujúcich kategórií údajov: adresa, vek, požadované platobné podmienky, spôsob objednávky a skupiny tovaru. V rámci interného scoringu sa využívajú len tie informácie, ktoré našej spoločnosti poskytol sám zákazník.

Použitím automatizovaného procesu v rámci kontroly bonity sa môžeme rozhodnúť, či vám bude požadovaný nespoľahlivý spôsob platby (nákup na splátky/faktúru) poskytnutý. Tak sa môže napr. pri poskytnutí negatívnej informácie o bonite zo strany informačnej kancelárie alebo pri výpočte nedostatočnej hodnoty skóre v rámci interného scoringu automatizovane realizovať odmietnutie požadovaného spôsobu platby. Môžete si voči našej spoločnosti uplatniť právo, aby sme vykonali manuálnu kontrolu automatizovaného rozhodnutia. Okrem toho máte právo na vyjadrenie vlastného stanoviska, ako aj právo na podanie námietky voči rozhodnutiu.

Spracovanie vašich údajov v rámci kontroly bonity prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR a čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. V zásade máme oprávnený záujem na vykonaní kontroly bonity v prípade vášho výberu nespoľahlivého spôsobu platby (nákup na faktúru/splátky).

Chcete vedieť, prečo nemôžete využiť všetky spôsoby platby? Radi vám poskytneme odpoveď. Informačný formulár si môžete stiahnuť na https://www.witt-international.sk/contact

3.2.2.3 Využívanie údajov na účely predchádzania podvodom

Údaje uvádzané v rámci objednávky môže spoločnosť využiť na overenie toho, či nejde o netypický postup objednávania (napr. súčasné objednanie značného množstva tovaru na tú istú adresu s využitím rôznych zákazníckych účtov). Na vykonaní takéhoto overovania máme v zásade oprávnený záujem. Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

3.2.2.4 Spracovateľ

Witt international využíva na spracúvanie vašich údajov spracovateľa. Spracovateľ je fyzická alebo právnická osoba, úrad, zariadenie alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje z poverenia prevádzkovateľa zodpovedného za spracovanie údajov. Spracovatelia nevyužívajú údaje na vlastné účely, ale spracúvajú údaje výlučne pre prevádzkovateľa. Ak si napríklad od Witt international kúpite výrobok, poskytujete okrem iného svoju e-mailovú adresu spoločnosti Witt international na účely odoslania potvrdenia objednávky prostredníctvom Witt international. Witt international sa tak stáva prevádzkovateľom tohto spracúvania údajov. Na odoslanie potvrdenia objednávky sa potom vaša e-mailová adresa posiela poskytovateľovi služieb. Tento poskytovateľ služieb potom zabezpečí odosielanie potvrdenia objednávky o zakúpenom tovare na vašu adresu. Na tieto účely spracúva poskytovateľ služieb vašu e-mailovú adresu z poverenia Witt international.

3.2.2.5 Poskytnutie údajov prepravnej spoločnosti

Na účel doručenia objednaného tovaru spolupracujeme s poskytovateľmi logistických služieb/prepravnými spoločnosťami a/alebo partnermi. Môžeme im poskytnúť nasledujúce údaje na účely doručenia objednaného tovaru, príp. jeho oznámenia: meno, priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Právnym základom spracovania je čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR.

3.2.2.6 Poskytnutie údajov vo forme otvorenej pohľadávky firme zaoberajúcej sa vymáhaním

Ak by ste otvorené faktúry/splátky napriek opakovanej upomienke neuhradili, môžeme údaje potrebné na realizáciu vymáhania poskytnúť firme vymáhajúcej pohľadávky na účely správy pohľadávok. Alternatívne môžeme otvorené pohľadávky previesť na firmu zaoberajúcu sa vymáhaním Tá je potom vlastníkom pohľadávky a vykonáva pohľadávky vo vlastnom mene. Spolupracujeme s nasledovnou firmou zaoberajúcou sa vymáhaním: EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH, Steindamm 71, 20099 Hamburg. Právnym základom pre poskytnutie údajov v rámci správy pohľadávok je čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR, poskytnutie údajov v rámci predaja pohľadávok prebieha v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. Okrem toho firma zaoberajúca sa pohľadávkami môže ako výkon voči našej spoločnosti poskytnúť informáciu o existencii otvorenej výzvy na zaplatenie informačným kanceláriám. Toto platí aj pri plnení nahlasovacej povinnosti v prípade, keď sa suma zmenila (napr. zníženie pohľadávky z dôvodu vašej platby). Týmto nahlasovaním sa dodržiavajú vaše oprávnené záujmy tak, že sa aktualizuje stav údajov v príslušnej informačnej kancelárii. Právnym základom pre aktualizáciu výšky pohľadávok voči informačným kanceláriám je predpis v čl. 6 (1) písm. f) dokumente GDPR. Ohľadne spracovania údajov informačnými kanceláriami si porovnajte vyhotovenia uvedené pod nadpisom „Bonita a poskytnutie údajov informačným kanceláriám“.

3.3 Spracovanie údajov na reklamné účely

3.3.1 Reklama sprostredkovaná poštou

V zásade má naša spoločnosť oprávnený záujem na využívaní vašich údajov na marketingové účely. Nasledujúce údaje získavame pre vlastné marketingové účely, ako aj marketingové účely tretích strán: meno, priezvisko, poštová adresa, rok narodenia.

Uvedené údaje sa preto môžu poskytnúť aj tretím stranám (inzerent). Navyše má naša spoločnosť právo uchovávať okrem uvedených údajov ďalšie osobné údaje o vás získané pri dodržaní zákonných predpisov na vlastné marketingové účely, ako aj marketingové účely tretích strán. Cieľom je posielať vám len reklamu zameranú na vaše skutočné alebo predpokladané potreby a nezaťažovať vás neužitočnou reklamou.

Poskytnutie navyše uchovávaných údajov tretím stranám sa nekoná. Okrem toho prevádzkovateľ pseudonymizuje/anonymizuje osobné údaje o vás získané na účely využitia pseudonymizovaných/anonymizovaných údajov pre vlastné marketingové účely, ako aj marketingové účely tretích strán (inzerent). Pseudonymizované/anonymizované údaje sa môžu využívať aj na poskytovanie individualizovanej reklamy, pričom reklamu upravuje poskytovateľ služieb/agentúra. Právnym základom pre využívanie osobných údajov na marketingové účely je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

Odkaz na právo podať námietku

Proti využívaniu vašich osobných údajov na uvedené reklamné účely môžete kedykoľvek v budúcnosti bezplatne namietať formou oznámenia zaslaným poštou na Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Nemecko alebo na https://www.witt-international.sk/contact

Ak podáte námietku, vaše údaje pre ďalšie reklamné spracovanie údajov budú zablokované. Upozorňujeme vás na to, že vo výnimočných prípadoch môže dôjsť ešte aj po prijatí vašej námietky k dočasnému zasielaniu reklamného materiálu. Je to podmienené dobou potrebnou na dodanie v rámci výberu a neznamená to, že sme vaše odvolanie nespracovali.

3.3.2 Leták s novinkami

Na našich webových stránkach/aplikáciách vám ponúkame možnosť prihlásiť sa na odber našich letákov s novinkami. Aby sme sa uistili, že pri zadaní e-mailovej adresy nedošlo k chybe, využívame tzv. technológiu double-opt in (systém DOI): po zadaní vašej e-mailovej adresy do prihlasovacieho okna vám zašleme na uvedenú adresu potvrdzujúci odkaz. Až po kliknutí na tento potvrdzujúci odkaz bude vaša e-mailová adresa nahratá do nášho systému na zasielanie našich letákov s novinkami. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) dokumentu GDPR.

Upozornenie na právo odstúpenia od zmluvy

Váš súhlas môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať oznámením zaslaným poštou na Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Nemecko alebo na https://www.witt-international.sk/contact, prípadne možnosť odhlásenia odvolať na konci každého letáku s novinkami.

3.3.3 Odporúčania produktov zasielané e-mailom

Ako kmeňový zákazník nášho internetového obchodu budete od nás e-mailom pravidelne dostávať odporúčania produktov. Tieto odporúčania produktov budete od nás dostávať bez ohľadu na to, či odoberáte leták s novinkami. Týmto použije naša spoločnosť vami zadanú e-mailovú adresu v rámci nákupu na reklamnú propagáciu nášho vlastného tovaru a/alebo služieb podobných tým, ktoré ste od nás získali na základe už realizovaných objednávok. Právnym základom pre toto spracovanie údajom je čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

Odkaz na právo podať námietku

Naše odporúčania produktov môžete kedykoľvek v budúcnosti odvolať oznámením zaslaným poštou na Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstraße 29, 92219 Amberg Nemecko alebo na https://www.witt-international.sk/contact  alebo odvolať na konci každého e-mailu s odporúčaním produktov bez toho, aby tým vznikli iné náklady na sprostredkovanie ako podľa základných taríf.

3.3.4 Výherné súťaže

Ak sa zaregistrujete vo výherných súťažiach, použijeme vaše údaje uvedené pri konkrétnej registrácii na účely vyhotovenia dohody o účasti, predovšetkým na oznámenie o výhrach a príp. reklamu na naše ponuky. Detailné informácie nájdete v príslušných podmienkach o účasti pre príslušnú výhernú súťaž. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a) dokumentu GDPR, čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm.f) dokumentu GDPR.

Stručné zhrnutie
Spoločnosť WITT získava ako prevádzkovateľ webovej stránky witt-international.sk a aplikácia WITT international údaje o správaní sa používateľov na uvedenej webovej stránke (údaje sledovania). Sem patrí okrem iného to, ktoré jednotlivé podstránky (stránky s podrobnosťami o tovare) boli otvorené.
Na tento účel môže spoločnosť WITT a/alebo partneri spoločnosti WITT používať okrem iného súbory cookie v prehliadači používanom príslušným používateľom.
Získavanie údajov sledovania je dovolené zásadne len vtedy, keď ste s tým vopred súhlasili. Takýto súhlas môžete udeliť tak, že v „baneri cookie“ nahratom na stránke witt-international.sk kliknete na tlačidlo „OK“. Udelenie súhlasu však nie je potrebné na spracovanie takých údajov sledovania, ktoré sú potrebné pre ponuku webovej stránky witt-international.sk. Sem spadá napr. vkladanie súborov cookie na účely zobrazenia nákupného košíka.
Informácie o vašom používateľskom správaní sa môže spoločnosť WITT využívať okrem iného na to, aby vám na stránke witt-inernational.sk zobrazila pre vás zaujímavé ponuky alebo vám zobrazovala pomocou personalizovaných obsahov (napr. retargeting) reklamu na iných webových stránkach. Pokiaľ môžu osobné údaje o vašom používateľskom správaní na stránke witt-international.sk používať aj iní poskytovatelia, napr. na účely „získavania vlastných informácií“, uskutočňuje sa takéto používanie aj v týchto prípadoch až vtedy, keď ste s tým predtým súhlasili. V týchto prípadoch prebieha ďalšie spracúvanie údajov získaných na witt-international.sk pravidelne s výhradnou zodpovednosťou poskytovateľa. Poskytovatelia môžu v rámci tohto ďalšieho spracúvania prenášať údaje do USA. Pokiaľ ide o USA, Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že ide o krajinu s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. V tejto súvislosti existuje najmä riziko, že vaše údaje budú spracúvať americké inštitúcie/kontrolné a monitorovacie orgány bez toho, aby ste mali k dispozícii dostatočné prostriedky nápravy.
Údaje sledovania, ktoré spoločnosť WITT sama získava a ukladá, sú zo strany WITT spracúvané výlučne pseudonymizovane. Tým sa zabráni priradeniu údajov k vašej osobe. Pokiaľ chcete vymazať jednotlivé súbory cookie uložené vo vašom prehliadači, resp. sa chcete dozvedieť, ktorí poskytovatelia súbory cookie vložili do vášho prehliadača, môžete to urobiť/zistiť cez „manažéra preferencií“. Nájdete ho napr. na stránke www.youronlinechoices.com www.youronlinechoices.com. Okrem toho máte možnosť nastaviť svoj prehliadač tak, aby zakázal vkladanie súborov cookie, resp. aby povolil len vkladanie určitých typov súborov cookie. Podrobnosti o možnosti zmeny nastavení bežných typov prehliadačov (napr. Google Chrome, Firefox) nájdete v bode 3.4.2. týchto pokynov na ochranu osobných údajov.

Na tejto webovej stránke / v tejto aplikácia sa používajú súbory cookie. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sú automaticky vytvorené vaším prehliadačom a uložené na vašom koncovom zariadení (laptop, tablet, smartfón a i.). V súbore cookie sa ukladajú informácie vyplývajúce vždy zo špecificky používaného koncového zariadenia. To však neznamená, že tým získame bezprostrednú informáciu o vašej identite. Niektoré nami používané súbory cookie sa po skončení relácie prehliadača opäť vymažú (tzv. cookies relácie, resp. dočasné cookies). Vďaka nim vám môžeme ponúknuť napr. zobrazenie nákupného košíka na všetkých stránkach, z ktorého môžete zistiť, koľko položiek sa vo vašom nákupnom košíku práve nachádza a aká vysoká je aktuálna hodnota vášho nákupu. Ďalšie súbory cookie ostávajú na vašom počítači a umožňujú nám rozpoznať váš počítač pri opätovnom prehliadaní (tzv. trvalé, resp. dlhodobé cookies). Zvlášť tieto súbory cookie slúžia okrem iného na to, aby sme pre vás zatraktívnili našu ponuku. Vďaka týmto súborom je napríklad možné nechať si na webovej stránke witt-international.sk / v aplikácia WITT international zobraziť informácie prispôsobené špeciálne vašim záujmov.

Podľa zákonných predpisov je dovolené ukladanie informácií na koncových zariadeniach (desktopoch, mobiloch, tabletoch a pod.) – napr. vkladaním súborov cookie – ako aj vyvolávanie informácií z koncových zariadení (sledovanie) dovolené zásadne len vtedy, keď ste k tomu vopred udelili súhlas. Súhlas sa však nemusí poskytnúť vtedy, keď je ukladanie/vyvolávanie potrebné pre ponuku webovej stránky / aplikácia (napr. technicky nutné súbory cookie). Potreba poskytnutia súhlasu je daná, napr. vzhľadom na zaistenie nasledujúcich funkcií/dosiahnutie nasledujúcich účelov:

- Zobrazenie nákupného košíka
- zobrazenie poznámkového bloku
- umožnenie zachovania prihlásenia
- zaručenie bezpečnosti systému.

S ohľadom na spracovania údajov, ktoré sú potrebné na prevádzku webovej stránky / aplikácia, neexistuje z vašej strany právo vzniesť námietku. Preto je v rámci preferencií súhlasu v nástroji consent tool vždy aktivovaný výber „technicky nutné súbory cookie“ a takisto sa tento výber nedá zrušiť.
Webovú stránku witt-interational.sk a aplikácia WITT international môžete používať bez toho, aby sa údaje z vášho koncového zariadenia, ktoré nie sú potrebné pre ponuku webovej stránky witt-interational.sk / aplikácia WITT international, vyvolávali na takéto účely alebo aby sa naň ukladali. Z tohto dôvodu je pri používaní webovej stránky witt-interational.sk / aplikácia WITT international – pokiaľ ste neudelili ďalší súhlas – aktivované len „základné sledovanie“.

3.4.2 Možnosti intervencie/nastavenia prehliadača

Samozrejme si môžete svoj prehliadač nastaviť tak, aby neukladal určité súbory cookie na vašom koncovom zariadení. Funkcia pomocníka na lište menu väčšiny webových prehliadačov vám objasní, ako môžete vo vašom prehliadači zrušiť akceptovanie nových súborov cookie, ako môžete vo svojom prehliadači nastaviť oznamovanie o prítomnosti nového súboru cookie alebo tiež ako môžete všetky už existujúce súbory cookie vymazať a pre všetky ďalšie zablokovať.

Postupujte pritom takto:V prehliadači Internet Explorer:
1. Vyberte v menu „Extra“ bod „Možnosti internetu“.
2. Kliknite na záložku „Ochrana osobných údajov“.
3. Teraz môžete vykonať nastavenia bezpečnosti pre internetovú oblasť. Tu nastavte, či a aké súbory cookie majú byť prijaté alebo odmietnuté.
4. Stlačením „OK“ nastavenie potvrďte.

V prehliadači Firefox:
1. V menu „Extra“ zvoľte bod Nastavenia.
2. Kliknite na „Ochrana osobných údajov“.
3. V rozbaľovacej ponuke vyberte položku „Uložiť podľa nastavení definovaných používateľom“.
4. Teraz môžete nastaviť, či majú byť súbory cookie akceptované, ako dlho chcete tieto súbory cookie uchovávať a priložiť výnimky, ktorým webovým stránkam chcete vždy alebo nechcete nikdy povoliť používanie súborov cookie.
5. Stlačením „OK“ nastavenie potvrďte.

V prehliadači Google Chrome:
1. Na lište symbolov prehliadača kliknite na ponuku prehliadača Chrome.
2. Teraz vyberte položku „Nastavenia“.
3. Kliknite na možnosť „Zobraziť rozšírené nastavenia“.
4. V časti „Ochrana osobných údajov“ kliknite na položku „Nastavenia obsahu“.
5. V bode „Cookies“ môžete urobiť nasledujúce nastavenia pre súbory cookie:
• vymazať súbory cookie,
• štandardne blokovať súbory cookie,
• vymazať súbory cookie a údaje webovej stránky štandardne po ukončení prehliadača,
• povoliť výnimky pre súbory cookie určitých webových stránok alebo domén.

Pokiaľ chcete vymazať jednotlivé súbory cookie uložené vo vašom prehliadači, resp. sa chcete dozvedieť, ktorí poskytovatelia súborov cookie vložili súbory cookie do vášho prehliadača, môžete to urobiť/zistiť cez „manažéra preferencií“. Nájdete ho napr. na stránke www.youronlinechoices.com.

3.4.3 Manažment súhlasu OneTrust

Na správu vašich nastavení a dokumentáciu súhlasov používateľov našich služieb používame nástroj consent tool („OneTrust“) poskytovateľa OneTrust, LLC (hlavné sídlo Veľká Británia: Cannon Green, 27 Bush Lane, Londýn EC4R 0AA, Veľká Británia a hlavné sídlo USA: 1350 Spring Street NW, Suite 500, Atlanta, Georgia 30309, USA ). OneTrust sa okrem iného používa na ukladanie nastavení súborov cookie pre celú webovú stránku. OneTrust ukladá informácie o kategóriách súborov cookie, ktoré webová stránka používa a o tom, či používatelia udelili alebo odvolali svoj súhlas na používanie jednotlivých kategórií. Toto nám umožňuje zabrániť tomu, aby sa v prehliadači používateľa ukladali súbory cookie v každej kategórii, keď nebol pre jednotlivé kategórie udelený súhlas. OneTrust používa na ukladanie informácií súbory cookie, ktoré majú normálnu životnosť jeden rok, tak, aby sa ukladali nastavenia vracajúcich sa návštevníkov.

3.4.4 Súhlasy pri používaní jednotlivých online služieb/získavaní údajov sledovania

Ako je už v bode 3.4.1. týchto pokynov na ochranu osobných údajov vysvetlené, spoločnosť WITT získava a spracúva údaje sledovania sčasti na základe súhlasu. Tento súhlas udelíte tak, že na webovej stránke witt-interational.sk / v aplikácia WITT international v baneri odkazujúcom na tieto texty súvisiace s poskytnutím súhlasu kliknete na tlačidlo „OK“. Kliknutím na tlačidlo „OK“ udelíte svoj súhlas na to, aby spoločnosť WITT ukladala údaje na vašom koncovom zariadení (napr. vložením súborov cookie) alebo vyvolávala údaje z vášho koncového zariadenia. Kliknutím na tlačidlo „OK“ udeľujete tiež súhlas s používaním určitých reklamných funkcií, ktorých použitie si vyžaduje súhlas. Okrem toho máte možnosť kliknúť na „Nastavenia“ na baneri a tam spravovať svoje preferencie súhlasu. Rozlišuje sa tam medzi „Funkčnými súbormi cookie“, „Štatistickými a analytickými súbormi cookie“, ako aj „Súbormi cookie na marketingové účely“. Spracovanie údajov, ktoré sa uskutočňuje v súvislosti s týmito reklamnými funkciami, je popísané ďalej (bod 3.4.4.1. až bod 3.4.4.7 tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov).

Každé spracovanie údajov, ktoré sa uskutočňuje na základe vášho súhlasu udeleného kliknutím na tlačidlo „OK“, slúži na rovnaký účel a to „reklamu“.

Zrušenie všetkých súhlasov

Súhlas, ktorý ste udelili na vyššie uvedené spracovanie údajov, môžete v plnom rozsahu odvolať tu.

3.4.4.1.1 WASP (vlastní sledování webu)

Používáme vlastní technologii sledování webu na základě čl. 6 odst. (1) písm. f) GDPR (oprávněný zájem). Údaje shromážděné pomocí této technologie o vašem uživatelském chování na našich webových stránkách zpracováváme pro různé účely. Tyto účely, jimiž sledujeme oprávněné zájmy, zahrnují: měření návštěv a prokliků interních webových stránek; zajištění činnosti jednotlivých funkcí na našich webových stránkách; měření zobrazení jednotlivých podstránek na našem webu. Údaje, které shromažďujeme prostřednictvím naší vlastní technologie sledování webu, jsou výhradně pseudonymizovány nebo zpracovávány v pseudonymizované podobě. Díky tomu není možné přiřadit data přímo k vaší osobě bez doplnění samostatně uložených informací. Technologie sledování webu WASP je založena na softwaru Snowplow.

3.4.4.1.2 Chatovací bot - solvemate

Chatovací bot ponúka používateľovi možnosť získať odpovede na otázky nepretržite. Okrem toho nám môže používateľ prostredníctvom digitálnych formulárov v chatbote zadávať objednávky na spracovanie.

Ak použijete vstupné pole, budú údaje, ktoré zadáte, ako Vašu e-mailovú adresu a meno, nami zhromažďované, za účelom zodpovedania Vašich otázok. Právnym základom je článok 6 ods. 1 bod 1 písm. b a článok 6 ods. 1 bod 1 písm. f DSGVO.

Naším oprávneným záujmom je zabezpečiť bezproblémový servis zákazníkom.

Pri prvom použití chatbota sa používateľovi jednorazovo pridelí "univerzálny osobitný identifikátor" (UUID). Ten umožňuje kedykoľvek pokračovať v prerušenej konverzácii, vyhľadávaní alebo zadávaní údajov v chatbote (podobne ako súbory cookie na webových stránkach). Tento sa tiež ukladá do udalostí. Identifikátor UUID zostáva uložený v prehliadači a je priradený používateľovi až do vymazania lokálnych údajov.

Údaje zadané prostredníctvom chatbota zhromažďuje náš spracovateľ objednávok (Firma Solvemate, Friedrichstraße 114A, 10117 Berlín) a poskytuje nám ich v spracovanej podobe na vyhodnotenie.

3.4.4.2.1 Sledovanie konverzií Google

Okrem toho používame v rámci využívania služby Google AdWords tzv. sledovanie konverzií. Ak kliknete na inzerát vložený cez vyhľadávač Google, uloží sa súbor cookie pre sledovanie konverzií na vašom počítači/koncovom zariadení. Tieto súbory cookie stratia svoju platnosť po 30 dňoch, neobsahujú osobné údaje a neslúžia tak na osobnú identifikáciu. Informácie získané pomocou súborov cookie na sledovanie konverzií slúžia na vytvorenie konverzných štatistík pre zákazníkov AdWords, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií.
Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno f) GDPR.
Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho softvéru na prehliadanie. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade pravdepodobne nebudete môcť využiť v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete deaktivovať inzeráty na Google orientované na záujmy, ako aj inzeráty Google na webe orientované na záujmy (v rámci Obsahovej siete Google) vo svojom prehliadači tak, že na http://www.google.de/settings/ads aktivujete ikonu „Vyp“ alebo vykonáte deaktiváciu na http://www.aboutads.info/choices/.
Ďalšie informácie o príslušných možnostiach vášho nastavenia a ochrane osobných údajov na Google nájdete na stránke https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/?fg=1.

3.4.4.2.2 Google Analytics

Na účely úpravy v súlade s potrebami a neustálej optimalizácie stránky witt-international.sk / a aplikácia WITT international a na podporu našich marketingových aktivít (napr. vytváraním cieľových skupín) sa údaje spracúvajú prostredníctvom služby Google Analytics na základe tebou udeleného súhlasu. Google Analytics je služba analýzy webu spoločnosti Google Ireland Limited so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland („Google“). Google Analytics využíva okrem iného tzv. „cookies“ (textové súbory) a podobné technológie, ktoré sa ukladajú v tvojom koncovom zariadení a umožňujú analýzu tvojho používania webovej stránky. Tieto informácie sa používajú na vyhodnotenie tvojho používania webovej stránky a na vytvorenie reportov o aktivitách na webovej stránke. Spracúvanie údajov po tom, ako ich poskytneme spoločnosti Google Ireland Limited realizuje spoločnosť Google ako jediný prevádzkovateľ ochrany údajov. V tejto súvislosti môže spoločnosť Google Ireland Limited ako jediný prevádzkovateľ uchovávať údaje o tebe v USA. Pokiaľ ide o USA, Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že je to krajina s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. V tejto súvislosti existuje najmä riziko, že tvoje údaje budú spracúvať americké inštitúcie/orgány na účely kontroly a monitorovania bez toho, aby si mal/a k dispozícii dostatočné prostriedky na nápravu. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (súhlas).

Súhlas udelený v súvislosti s používaním služby Goolge Analytics je možné kedykoľvek odvolať tu zrušením výberu kategórie „Štatistické súbory cookie a služby“.

Podrobnejšie informácie o ochrane údajov spoločnosťou Google získate tu.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v našej správe preferencií.

3.4.4.3.1 Súhlas pre technológiu Criteo Retargeting

Do tejto webovej stránky je integrovaná retargetingová technológia spoločnosti Criteo SA, 32 Rue Blanche, 75009 Paríž. Používanie tejto technológie umožňuje zobrazovať vám na stránkach tretích strán (strany „Publisher“) reklamu na produkty, ktoré ste si prezerali na tejto webovej stránke. Na tento účel spoločnosti WITT a Criteo SA na spoločnú zodpovednosť prostredníctvom sledovacích cookies a podobných technológií umiestnených vo vašom prehliadači alebo prostredníctvom reklamných ID v prostrediach, ktoré nepodporujú súbory cookie, získavajú informácie o vašom používateľskom správaní na tejto webovej stránke a prenášajú ich spoločnosti Criteo SA. Za ďalšie spracúvanie údajov prenesených spoločnosti Criteo SA je podľa zákona o ochrane údajov zodpovedná výlučne spoločnosť Criteo SA. Pomocou použitých technológií môže spoločnosť Criteo analyzovať trendy a identifikovať záujmy jednotlivých používateľov, pokiaľ ide o webové stránky a aplikácie, a identifikovať návštevníkov na webových stránkach a v aplikáciách svojich partnerov. Používatelia stotožnení spoločnosťou Criteo dostanú technické ID. Okrem toho prenášame vašu e-mailovú adresu uloženú v zákazníckom účte ako hodnotu hash do spoločnosti Criteo, pokiaľ vás po prihlásení rozpoznáme a udelíte nám súhlas s týmto prenosom údajov prostredníctvom banerového riešenia používaného na tejto webovej stránke/v aplikácii. Hodnotu hash e-mailovej adresy používa spoločnosť Criteo výlučne na rozpoznanie osôb, ktoré navštívili webové stránky. Criteo nikdy nezhromažďuje osobné údaje, ktoré umožňujú priamu identifikáciu, ako napríklad mená a adresy. Criteo analyzuje výlučne prezerané produkty, resp. správanie pri vyhľadávaní a navštívené stránky na webových stránkach partnera, pre ktorého Criteo poskytuje reklamu. Aby bolo možné zobrazovať vám personalizovanú reklamu a ponúknuť vám bezproblémovú online skúsenosť, môže Criteo synchronizovať ID rozličných vami používaných prehliadačov („synchronizácia ID“). Vďaka technológii synchronizácie ID vám dokáže Criteo neustále ponúkať najrelevantnejšie reklamy – nezávisle od vášho prehliadača alebo koncového zariadenia – bez toho, aby spoločnosť Criteo musela na tento účel zhromažďovať a spracúvať osobné údaje ako mená alebo adresy. Na tento účel používa Criteo presné metódy prepojenia na základe technických údajov zhromaždených pomocou použitých technológií Criteo – ako napríklad ID našich reklamných partnerov alebo transformované e-mailové adresy, ktoré partneri prenášajú spoločnosti Criteo. Právnym základom pre toto spracúvanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (súhlas).

Ďalšie informácie o ochrane údajov spoločnosti Criteo si môžete prečítať tuhttps://www.criteo.com/privacy/. Tu môžete uplatniť aj svoje práva dotknutej osoby (napr. právo na vymazanie) vzhľadom na údaje, ktoré spoločnosť Criteo SA spracúva ako prevádzkovateľ v súlade so zákonom o ochrane údajov. Súhlas, ktorý ste udelili v súvislosti s používaním retargetingovej technológie spoločnosti Criteo, môžete odvolať tu, resp. odmietnuť udelenie súhlasu tu.

3.4.4.3.2 Súhlas pre Google Remarketing

Táto webová stránka využíva službu Google Remarketing. Google Remarketing je reklamný online program spoločnosti Google Ireland Limited so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“). Používame pritom funkciu remarketingu v rámci služby Google Ads. Pomocou funkcie remarketingu vám môžeme na iných internetových stránkach/v iných aplikáciách v rámci reklamnej siete Google zobrazovať reklamy na základe vašich záujmov. Na tieto účely analyzujeme vaše správanie na našej internetovej stránke, napr. aké ponuky ste si prezreli (údaje o sledovaní). Vďaka tomu vám aj po návšteve našej internetovej stránky môžeme v samotnom online vyhľadávacom nástroji Google zobrazovať tzv. „odkazy Google“ a na iných internetových stránkach/v iných aplikáciách personalizovanú reklamu. Na tieto účely Google uloží vo vašom prehliadači súbor cookie, keď v rámci reklamnej siete Google navštívite služby Google alebo internetové stránky. Prostredníctvom tohto súboru cookie sa vaše návštevy zaznamenávajú v rámci spoločnej zodpovednosti. Súbor cookie slúži na jednoznačnú identifikáciu vášho internetového prehliadača a nie na identifikáciu vašej osoby. Pri používaní aplikácie zisťuje aplikácia WITT identifikátor vášho koncového zariadenia a na základe toho prenáša údaje o sledovaní do spoločnosti Google. Okrem toho zdieľame so spoločnosťou Google informácie o vašich posledných objednávkach (konverziách). *Okrem toho prenášame vašu e-mailovú adresu uloženú v zákazníckom účte ako hodnotu hash do spoločnosti Google, pokiaľ vás po prihlásení rozpoznáme a udelíte nám súhlas s týmto prenosom údajov prostredníctvom banerového riešenia používaného na tejto webovej stránke. Hodnotu hash e-mailovej adresy používa spoločnosť Google výlučne na rozpoznávanie návštevníkov webových stránok v súvislosti so zobrazovaním personalizovaných reklám. To isté platí pre prenosy/používania v rámci vašej IP adresy a vášho agenta používateľa*. Existuje možnosť, že Google používa údaje o vašom používateľskom správaní získané cez webovú stránku www.witt-international.sk/aplikáciu WITT aj na vlastné účely alebo na účely iných zákazníkov Google (napr. na prehrávanie individualizovaných reklám tretích strán). Za takéto ďalšie spracovanie, ako aj spracovanie údajov po ich poskytnutí spoločnosťou WITTspoločnosti Google nesie spoločnosť Google Ireland Limited výlučnú zodpovednosť podľa zákona o ochrane osobných údajov. V tejto súvislosti môže spoločnosť Google Ireland Limited ako jediný prevádzkovateľ údajov uchovávať údaje o vás v USA. Pokiaľ ide o USA, Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že je to krajina s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. V tejto súvislosti existuje najmä riziko, že vaše údaje budú spracúvať americké inštitúcie/orgány na učely kontroly a monitorovania bez toho, aby ste mali k dispozícii dostatočné prostriedky na nápravu. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (súhlas).

3.4.4.3.3 Súhlas pre Meta Retargeting (Website Custom Audience)

Využívame reklamné služby spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin, Írsko („Meta“). Na základe používania cookies a identifikátorov zariadení alebo podobných technológií získavajú spoločnosti Sieh AN! GmbH a Meta Platforms Ireland Limited na spoločnú zodpovednosť informácie o používaní tejto webovej stránky/aplikácie Sieh AN! (napr. informácie o prezeraných článkoch) a prenášajú ich spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited.

Do tejto webovej stránky je na tieto účely integrovaný pixel spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited (pixel vlastného publika webovej stránky), ktorý umožňuje spoločnosti Meta prenášať údaje o sledovaní. Pri používaní aplikácie zisťuje aplikácia Sieh AN! identifikátor vášho koncového zariadenia a na základe toho prenáša údaje o sledovaní do spoločnosti Meta. Okrem toho prenášame vašu e-mailovú adresu uloženú v zákazníckom účte ako hodnotu hash do spoločnosti Meta, pokiaľ vás po prihlásení rozpoznáme a udelíte nám súhlas s týmto prenosom údajov prostredníctvom banerového riešenia používaného na tejto webovej stránke/v aplikácii Sieh AN! . Hodnotu hash e-mailovej adresy používa spoločnosť META výlučne na rozpoznávanie návštevníkov webových stránok v súvislosti so zobrazovaním personalizovaných reklám. To isté platí pre prenos/používanie vašej IP adresy a vášho používateľského agenta.

Tieto informácie vám môžu byť priradené za pomoci ďalších informácií, ktoré o vás uchovala spoločnosť Meta, napr. na základe vášho vlastníctva účtu na sociálnej sieti „Facebook“, ako aj na sieti „Instagram“. Na základe informácií získaných na webovej stránke/v aplikácii Sieh AN! sa vám môžu vo vašom účte na platformách Facebook alebo Instagram zobrazovať záujmové reklamy orientované na naše ponuky (vrátane retargetingu). Získané informácie môže spoločnosť Meta navyše agregovať a agregované informácie môže používať na svoje vlastné webové účely a na reklamné účely tretích strán. Tak môže spoločnosť Meta napr. z vášho správania na tejto webovej stránke nadviazať na určité záujmy a využiť ich na propagáciu ponúk tretích strán. Meta môže získané informácie navyše kombinovať s inými informáciami, ktoré o vás Meta získala prostredníctvom iných webových stránok a/alebo v súvislosti s používaním sociálnej siete „Facebook“ a siete „Instagram“, aby sa profil o vás mohol uchovávať v Meta Platforms Ireland Limited. Tento profil môže spoločnosť Meta využiť na účely reklamy. Spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited je výlučne zodpovedná za trvalé uchovávanie a ďalšie spracúvanie údajov prenesených do spoločnosti Meta. V tejto súvislosti môže spoločnosť Meta Platforms Ireland Limited podľa právnych predpisov o ochrane údajov ako jediný prevádzkovateľ prenášať údaje o vás do USA. Pokiaľ ide o USA, Súdny dvor Európskej únie rozhodol, že je to krajina s nedostatočnou úrovňou ochrany údajov. V tejto súvislosti existuje najmä riziko, že vaše údaje budú spracúvať americké inštitúcie/kontrolné a monitorovacie orgány bez toho, aby ste mali k dispozícii dostatočné prostriedky nápravy. Právnym základom pre toto spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (súhlas).

Bližšie informácie o ochrane údajov v spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited získate na adrese: https://www.facebook.com/policy.php. Tu tiež nájdete možnosť uplatnenia svojich práv dotknutej osoby (napr. právo na vymazanie) voči spoločnosti Meta Platforms Ireland Limited. Môžete tu odvolať súhlas na poskytnutie údajov spoločnosti Meta Platforms Limited použitím pixla na tejto webovej stránke/v aplikácii Sieh AN! , resp. odmietnuť súhlas s používaním technológie Facebook Retargeting.

Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať v našej správe preferencií.

3.4.4.3.4 AWIN AG

Na správne zaznamenávanie predajov a/alebo prevodov využíva spoločnosť AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin na koncovom zariadení návštevníka súbor cookie. Tento súbor cookie používa doména parners.webmaster-plan.com, príp. banners.webmasterplan.com. Používané súbory cookie od spoločnosti AWIN sa akceptujú v štandardnom nastavení internetového prehliadača. Ak si ukladanie týchto súborov cookie neželáte, deaktivujte prevzatie súborov cookie príslušných domén vo vašom internetovom prehliadači. Súbory cookie od AWIN ukladajú výlučne ID poskytujúceho partnera a zároveň poradové čísla reklamného prostriedku zakliknutého návštevníkom (baner, textový odkaz a i.), ktoré sú potrebné na realizáciu platby. ID partnera slúži pri uzavretí transakcie na to, aby sa dala provízia určená na úhradu priradiť k poskytujúcemu partnerovi. Podrobnosti o ochrane osobných údajov nájdete na adrese: https://www.awin.com/de/datenschutzerklarung#section_advertiser-und-publisher

3.4.4.3.5 Google Adwords

Naša webová stránka / aplikácia využíva službu Google Adwords. Google Adwords je reklamný online program od spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“).
Používame pritom na jednej strane funkciu remarketingu v rámci služby Google AdWords. Pomocou funkcie remarketingu môžeme používateľom našej webovej stránky / App na iných webových stránkach / Apps v rámci Obsahovej siete Google (na samotnom vyhľadávači Google, tzv. „odkazy Google“ alebo na iných webových stránkach / Apps) prezentovať reklamné inzeráty vychádzajúce z ich záujmov. Na tento účel sa analyzuje interakcia používateľov na našej webovej stránke / aplikácia, napr. o aké ponuky sa používateľ zaujímal, aby bolo možné zobrazovať používateľom cielenú reklamu aj po návšteve našej webovej stránky / App na iných stránkach. Google na tento účel uloží číslo v prehliadačoch používateľov, ktorí navštívia určité služby Google alebo webové stránky / App v Obsahovej sieti Google. Týmto číslom označeným ako „cookie“ sa zaznamenajú návštevy týchto používateľov. Toto číslo slúži na jednoznačnú identifikáciu webového prehliadača na určitom počítači a nie na identifikáciu osoby, osobné údaje sa neukladajú.
Používanie súborov cookie vyhľadávačom Google môžete deaktivovať tak, že kliknete na nasledujúci odkaz a stiahnete si a nainštalujte tam poskytnutý plug-in: https://www.google.com/settings/ads/plugin
Bližšie informácie o službe Google Remarketing, ako aj o ochrane osobných údajov spoločnosti Google si môžete prečítať na adrese: www.google.com/privacy/ads/.

3.4.4.3.6 ChannelPilot

Táto webová stránka / aplikácia používa funkciu ChannelPilot, marketingový online nástroj od spoločnosti Channel Pilot Solutions GmbH. Používanie sa uskutočňuje na základe čl. ods. 1 v. 1 písm. f GDPR. ChannelPilot používa tzv. „súbory cookie“, textové súbory ukladané na vašom počítači, ktoré umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky / App. Informácie vytvorené pomocou súboru cookie o vašom používaní webovej stránky, ako
• typ/verzia prehliadača,
• Referrer URL (predtým navštívená stránka),
• hostname pristupujúceho počítača (IP adresa),
• čas serverovej požiadavky
sa spravidla posielajú na server ChannelPilot v Nemecku a tam sa ukladajú. IP adresa sprostredkovaná vaším prehliadačom v rámci ChanelPilot sa nespája s inými údajmi spoločnosti ChanelPilot. Okrem toho sa IP adresa spoločnosti ChannelPilot uloží len dočasne na krátke obdobie (spravidla maximálne 24 hodín) a následne nie je opäť rozpoznateľná. Dočasné uloženie prebieha bez výnimky za účelom rozpoznania možného podvodu pri kliknutí (Bot-Detection).
V objednávke prevádzkovateľa tejto webovej stránky / App bude spoločnosť ChannelPilot túto informáciu používať na hodnotenie výkonu pripojených online kanálov na podporu obchodu ako idealo.de alebo nakupovanie cez Google. Ukladaniu súborov cookie môžete zabrániť príslušným nastavením svojho softvéru na prehliadanie. Upozorňujeme však na to, že v tomto prípade pravdepodobne nebudete môcť využiť v plnom rozsahu všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zaznamenávaniu údajov získaných pomocou súborov cookie a údajov týkajúcich sa vášho používania webovej stránky / App (vrátane vašej IP adresy) spoločnosťou ChannelPilot, ako aj spracovaniu týchto údajov touto spoločnosťou zabrániť tak, že na nasledujúcom odkaze použijete dostupnú možnosť Opt-Out: www.channelpilot.de/optout. Využíva sa súbor cookie Opt-out, ktorý bráni budúcemu zaznamenávaniu vašich údajov počas návštevy tejto webovej stránky / App. Súbor cookie Opt-out platí len v poslednom použitom prehliadači. Ak súbory cookie v tomto prehliadači vymažete, musíte súbor cookie Opt-out nanovo uložiť.
Ďalšie informácie k ochrane osobných údajov v súvislosti s ChannelPilot nájdete na adrese www.channelpilot.de/datenschutz.

3.4.4.3.7 Reklamný predaj

Na našej webovej stránke / App sa pri udelení súhlasu získavajú informácie o vašom správaní pri vyhľadávaní. Tieto informácie sa môžu kombinovať s informáciami o vašom správaní pri vyhľadávaní na iných webových stránkach / Apps (údaje sledovania). Okrem toho sa na tejto webovej stránke / App získavajú údaje o vás, pokiaľ si vytvoríte zákaznícky účet a/alebo cez túto stránku / App kúpite tovar. Aj pri realizácii zmlúv uskutočnených cez túto webovú stránku / App sa zhromažďujú údaje (údaje zákazníckeho účtu/zmluvné a realizačné údaje). Tieto údaje sa môžu kombinovať s údajmi sledovania a inými údajmi o zákazníckych účtoch/zmluvách/realizácii. Údaje sledovania, ako aj údaje o zákazníckych účtoch/zmluvách a realizácii sa anonymizujú u nezávislého správcu údajov. Osobné údaje, ako napr. vaše meno, e-mailová adresa, váš dátum narodenia atď. sa vôbec neposkytujú. Správca údajov vytvára na základe získaných anonymizovaných údajov informácie o vašich preferenciách (napr. modeaffin). V žiadnom prípade sa netvoria informácie o zvlášť citlivých údajoch (napr. politické názory, zdravotný stav) a takéto citlivé údaje sa ani nepoužívajú v rámci tvorby preferencií.

Tieto informácie o vašich preferenciách môže spoločnosť Otto (GmbH & Co KG) použiť na to, aby umožnila tretím stranám (inzerentom) zobrazovať vám individuálnu reklamu na webových stránkach tretích strán (tzv. „vydavatelia“). Údaje nie sú odovzdávané inzerentom ani prevádzkovateľom webových stránok (vydavateľom). Pokiaľ sú informácie o preferenciách uložené spoločnosťou Otto (GmbH & Co KG) v technických infraštruktúrach, suverenitu nad uvedenými informáciami má výlučne uvedená spoločnosť.

Ani menované spoločnosti, ani prevádzkovatelia technických infraštruktúr nie sú schopní priradiť určité preferencie priamo k vašej osobe. Okrem toho musí rovnaké preferencie vykazovať minimálny počet osôb (20 osôb), o ktorých menované spoločnosti ukladajú informácie o preferenciách (K anonymita). Právnym základom pre vyššie popísané spracovanie údajov je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (súhlas).
Pokiaľ si už neželáte získavanie údajov sledovania nad rámec webovej stránky / App na vyššie uvedený účel, tu môžete odvol(ať príslušný súhlas. Pokiaľ si neželáte, aby sa v uvedenej súvislosti používali už získané informácie o vašich preferenciách na uvedené reklamné účely, chceme vás poprosiť o to, aby ste klikli na tento odkaz a vybrali poskytovateľa služieb „The Adex“.

3.4.4.3.8 Personalizácia GK AIR

Vaša história nákupov sa používa na osobné odporúčania produktov. To zahŕňa najmä položky a kategórie produktov, ktoré ste si už prezerali, hľadali alebo zakúpili.

Na zaznamenávanie histórie nákupov používame súbory cookie a e-mailovú adresu v pseudonymizovanej podobe. Údaje sú uložené v pseudonymnej forme a spracovávané spoločnosťou GK Artificial Intelligence for Retail AG, Zwickauer Straße 16, 09112 Chemnitz. O vás osobne nie je možné robiť žiadne závery. Tieto údaje používame na to, aby sme vám poskytli osobné odporúčania produktov a zlepšili tak váš zážitok z nakupovania. Právnym základom pre toto spracovanie je článok 6 odsek 1 písmeno a) GDPR (súhlas).

Súhlas udelený v súvislosti s používaním GK Artificial Intelligence for Retail AG tu môžete kedykoľvek odvolať.“

3.4.4.4 Plugny pre Sociálne Médiá

Na našej webovej stránke používame na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR sociálne pluginy sociálnych sietí Facebook, Youtube a Google+, aby sme tak viac zverejnili našu spoločnosť. Reklamný účel za tým je vnímaný ako oprávnený záujem v zmysle GDPR.

Účel a rozsah získavania údajov a ďalšie spracovanie a používanie údajov príslušným poskytovateľom, ako aj príslušné práva a možnosti nastavenia na ochranu osobných údajov nájdete na príslušných odkazoch na ochranu osobných údajov poskytovateľa, ktoré ďalej pripájame.

Predchádzajúcim odhlásením na stránkach sociálnych sietí, ako aj vymazaním použitých súborov cookies môžete zabrániť tomu, aby sociálne siete počas vašej návštevy stránky www.witt-international.sk priradili získané informácie o vás k vášmu používateľskému účtu na príslušnej sociálnej sieti. Ak si neželáte, aby sociálna sieť priradila údaje získané na našej webovej stránke bezprostredne k vášmu profilu, musíte sa pred vašou návštevou našej webovej stránky odhlásiť z príslušných sociálnych sietí. Nahratiu pluginov pre váš prehliadač môžete úplne predísť aj pomocou funkcie Add-Ons, napr. cez SkriptBlocker „NoScript“, nájdete ho na: http://noscript.net.

3.4.4.4.1 Facebook, Google+ A YouTube

Na tejto webovej stránke sa používajú sociálne pluginy pre Facebook a Google (Google+ a YouTube). Ide pritom o ponuky amerických spoločností Facebook a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“)).

Ak navštívite stránku, ktorá obsahuje takýto plugin, pripojí sa váš prehliadač na Facebook, príp. Google a obsahy týchto stránok sa nahrajú. Vaša návšteva na tejto webovej stránke môže byť príp. sledovaná zo strany Facebook a Google, aj keď funkciu sociálneho pluginu nepoužívate aktívne. Ak máte vytvorený účet na Facebooku alebo Google, môžete takýto sociálny plugin používať a deliť sa tak o informácie s vašimi priateľmi. Sieh an! Handelsgesellschaft mbH nemá žiadny vplyv na obsah pluginov a prenos informácií.

Na jej internetových stránkach poskytujú Facebook a Google podrobné údaje o rozsahu, spôsobe, účele a ďalšom spracovaní vašich údajov. Tu nájdete tiež ďalšie informácie o vašich právach a možnostiach nastavenia pre ochranu vašich osobných údajov.

Odkazy na ochranu osobných údajov pre Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy.

Odkazy na ochranu osobných údajov pre Google: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy.

3.4.4.4.2 WhatsApp

Na tejto webovej stránke sa tiež používa tlačidlo WhatsApp (tlačidlo WhatsApp Share). Pomocou tohto tlačidla môžete šíriť obsah stránky witt-international.sk prostredníctvom aplikácie WhatsApp vo vašom mobilnom telefóne. Toto tlačidlo je hypertextový odkaz. Keď sa tlačidlo objaví na tejto internetovej stránke, neprenesú sa prevádzkovateľovi aplikácie WhatsApp ani iným tretím stranám žiadne osobné údaje. Len čo použijete tlačidlo WhatsApp, prevádzkovateľ aplikácie WhatsApp zistí, aký obsah šírite a aké tlačidlo bolo použité na tejto webovej stránke. Ďalšie informácie o zaobchádzaní s osobnými údajmi prevádzkovateľom aplikácie WhatsApp nájdete vo vyhlásení o ochrane osobných údajov prevádzkovateľa: https://www.whatsapp.com/legal/#Privacy

3.4.4.5 Odvolanie všetkých súhlasov

Svoj súhlas, ktorý ste udelili na predtým popísané spracúvanie údajov, môžete v plnom rozsahu zrušiť tu.

3.4.4.6 Ďalšie spracúvanie údajov sledovania na oprávnené záujmy
3.4.4.6.1 Oprávnené záujmy spoločnosti WITT/zvažovanie záujmov

Spoločnosť WITT je oprávnená ďalej spracúvať údaje sledovania, ktoré boli získané po udelení súhlasu, na základe oprávnených záujmov. Toto ďalšie spracovanie sa zakladá na právnom základe v článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR (zvažovanie záujmov). Pokiaľ spoločnosť WITT spracúva údaje sledovania na právnom základe v článku 6 odsek 1 písmeno f) GDPR, deje sa to výlučne na účely, na sledovaní ktorých má spoločnosť WITT oprávnený záujem. K týmto oprávneným záujmom patrí okrem iného ďalšie spracúvanie údajov sledovania na účely zobrazovania individualizovanej reklamy na stránkach tretích strán, ako aj na vykonávanie návrhov produktov na stránke witt-interational.sk.  Spoločnosť WITT nespracúva v súvislosti s ďalším spracúvaním údajov sledovania údaje, ktoré sú zákonom v článku 9 GDPR klasifikované ako zvlášť citlivé (napr. zdravotné údaje). Spoločnosť WITT ďalej takisto nepoužíva údaje sledovania na vytváranie výsledkov vyhodnotenia, ktoré by mohli byť priradené k oblastiam zvlášť chráneným článkom 9 GDPR. Na základe údajov sledovania nerobí spoločnosť WITT žiadne automatizované rozhodnutia, ktoré by mali voči vám ako používateľovi webovej stránky witt-interational.sk / aplikácia WITT international právne účinky alebo by mali na vás podobným spôsobom závažný nepriaznivý vplyv (napr. individuálne prispôsobenia ceny na základe vášho používateľského správania). Okrem toho spoločnosť WITT pseudonymizuje údaje sledovania v závislosti od ich rozsahu a rizík, ktoré vyplývajú zo spracúvania údajov sledovania pre vaše chránené práva, čím sa zabraňuje priradeniu údajov k vašej osobe.

3.5 Mobil

Aplikácia využíva o. i. aj analytickú technológiu „adjust“ od spoločnosti adjust GmbH. Spoločnosť adjust používa pre analýzu IP a Mac adresy používateľov, každopádne výlučne anonymizované. Ohľad na fyzickú osobu preto nie je možný. Informácie zaznamenávané používaním sa využívajú výlučne na analýzu funkcie a používania aplikácie tvorbou anonymizovaných vyhodnotení. Analýzy sa používajú výlučne na účely vlastného prieskumu trhu, ako aj pre optimalizáciu a vytváranie aplikácie. Používaním tejto webovej stránky/aplikácie za účelom analýz súhlasíte so spracovaním takto anonymizovane získaných údajov týmto vyššie opísaným spôsobom a na vyššie uvedené účely. Voči zaznamenávaniu a ukladaniu údajov môžete kedykoľvek v budúcnosti podať námietku zaslaním e-mailu na optout@adjust.com.

3.6 Zákaznícky/používateľský účet

Aby sme vám mohli poskytnúť čo najväčší komfort, ponúkame vám trvalé uloženie vašich osobných údajov zákazníckom/používateľskom účte, ktorý je chránený heslom.

Založenie zákazníckeho účtu je výlučne dobrovoľné. Ak si založíte zákaznícky účet, prebieha spracovanie vašich tu získaných údajov na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR. Po zriadení zákazníckeho účtu nie je potrebné opätovné zadávanie údajov. Okrem toho si môžete na vašom zákazníckom účte vaše uložené údaje kedykoľvek pozrieť a upraviť.

Len v prípade, ak chcete cez našu webovú stránku/aplikáciu vykonať objednávky, je potrebné pre vybavenie zmluvy otvoriť zákaznícky účet. Právnym základom pre spracovanie údajov je v tomto prípade (dodatočne) čl. 6 ods. 1 písm. b) dokumentu GDPR.

Okrem údajov získaných počas objednávky sa na zriadenie zákazníckeho účtu vyžaduje aj samostatné zadanie hesla. Slúži to spolu s vašou e-mailovou adresou ako prístup k vášmu zákazníckemu účtu. So svojimi osobnými prístupovými údajmi zaobchádzajte, prosím, dôverne a nesprístupňujte ich predovšetkým tretím neoprávneným stranám. Nezabudnite, že aj po opustení našej webovej stránky automaticky ostávate prihlásení, pokiaľ sa aktívne neodhlásite. Váš zákaznícky účet môžete kedykoľvek vymazať. Vymazanie môžete iniciovať tu. Myslite však na to, že sa tým súčasne nevymažú údaje viditeľné v zákazníckom účte, ak ste si už u nás raz objednávali. Vaše údaje sa automaticky vymažú po uplynutí našej platnej obchodnej a daňovo-právnej povinnosti archivovať. Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. c) dokumentu GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

3.7 Nadviazanie kontaktu

Máte možnosť kontaktovať nás viacerými spôsobmi. V kontaktnom formulári, e-mailom, telefonicky alebo poštou. Keď sa s nami skontaktujete, osobné údaje, ktoré nám v súvislosti s týmto dobrovoľne poskytnete, použijeme len za účelom, aby sme sa s vami mohli skontaktovať a spracovať vašu požiadavku.

Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b), čl. 6 ods. 1 písm. c) dokumentu GDPR, ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

3.8 Platby

Vaše platobné informácie spracúvame za účelom realizácie platby, napr. ak získate produkt a/alebo službu cez witt-international.sk / v aplikácia WITT international, príp. ho akceptujete. V závislosti od spôsobu platby postúpime vaše platobné informácie tretím stranám (napr. pri platbe kreditnou kartou vášmu poskytovateľovi kreditnej karty).

Právnym základom pre toto spracovanie je čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 6 ods. 1 písm. b), ako aj čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR.

3.9 Hodnotenia zákazníkov a komentáre

Keď používatelia zanechajú na stránke witt-internationsl.sk/v aplikácii WITT International komentáre alebo iné príspevky, uložia sa ich IP adresy na základe našich oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 odsek 1 písmeno f) GDPR na sedem dní. Dôjde k tomu v záujme našej bezpečnosti, keby niekto v komentároch a príspevkoch zanechal protiprávny obsah urážky, zakázaná politická propaganda atď.).

Komentáre si používatelia môžu na základe ich súhlasu podľa čl. 6 ods. 1 písmeno a) GDPR predplatiť a kedykoľvek môžu zrušiť aktívne predplatné komentárov. Na účely preukázania poskytnutia súhlasu od používateľa si okrem IP adresy používateľa uložíme aj čas prihlásenia a tieto informácie vymažeme, keď sa používateľ odhlási z predplatného.

4. Vaše práva

4.1 Prehľad

Okrem práva na odvolanie sa voči našim poskytnutým súhlasom vám za predpokladu príslušných právnych predpokladov prislúchajú ďalšie nasledujúce práva:

- Právo na informáciu o vašich osobných údajoch, ktoré sú u nás uložené (čl. 15 GDPR), predovšetkým môžete požadovať informáciu o účeloch spracovania, o kategóriách osobných údajov, o kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú vaše údaje poskytované, o plánovanej dobe uloženia, o pôvode vašich údajov, pokiaľ ste nám ich sami priamo neposkytli;
- Právo na opravu nesprávnych alebo nekompletných údajov (čl. 16 GDPR),
- Právo na vymazanie vašich údajov, ktoré sú u nás uložené (čl. 17 GDPR), pokiaľ pre nás neexistuje povinnosť dodržať žiadne zákonné alebo zmluvné lehoty na archiváciu alebo iné zákonné povinnosti, príp. práva na ďalšie ukladanie,
- Právo na obmedzenie spracovania vašich údajov (čl. 18 GDPR), v prípade, že popriete správnosť údajov, spracovanie je nezákonné, vy však odmietnete ich vymazanie; prevádzkovateľ už potrebuje údaje, vy ich však potrebujete pre uplatnenie, plnenie alebo obhajobu právnych nárokov alebo ste voči spracovaniu podali odvolanie podľa čl. 21 dokumentu GDPR,
- Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR, tzn. právo zvolené údaje, ktoré ukladáme, dostať v štruktúrovanom, bežnom a strojom čitateľnom formáte alebo požiadať o sprostredkovanie inému prevádzkovateľovi,
- Právo podať sťažnosť na kontrolnom úrade. Spravidla sa môžete obrátiť na kontrolný úrad vášho bežného bydliska alebo pracoviska alebo sídla našej spoločnosti.

Vyššie uvedené práva, ktoré vám prislúchajú voči našej spoločnosti, si môžete uplatniť na kundenservice-slovakia.sk. Právo na prenosnosť údajov si môžete uplatniť na https://www.witt-international.sk/contact

4.2 Právo podať námietku

Za predpokladov čl. 21 ods. 1 dokumentu GDPR je možné namietať voči spracovaniu údajov z dôvodov, ktoré vyplývajú z výnimočnej situácie dotknutej osoby.

Vyššie uvedené všeobecné právo podať námietku platí pre všetky účely spracovania, ktoré sú opísané v týchto informáciách o ochrane osobných údajov, a spracúvajú sa na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) dokumentu GDPR. Inak, ako je to v prípade práva o podanie námietky zameraného špeciálne na spracovanie údajov na reklamné účely, je podľa dokumentu GDPR povinná naša spoločnosť uskutočniť takúto všeobecnú námietku len vtedy, ak nám k tomu uvediete dôvody s nadradeným významom (napr. možné ohrozenie života alebo zdravia).

4.3 Právo na odstúpenie od zmluvy

V prípade, že údaje spracúvame na základe vami udeleného súhlasu, máte kedykoľvek právo na odvolanie udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu má za následok, že spracúvanie údajov realizované do momentu odvolania na základe súhlasu sa stane neúčinným.

Náš leták s novinkami: e-spravodajca
Zaregistrujte sa teraz a ušetrite!

Chcem dostávať e-mailom informácie o ponukách, trendoch a akciách ponúkaných na stránke witt-international.sk (prevádzkovanej spoločnosťou Sieh an! Handelsgesellschaft mbH) ...

Zobraziť viac
NL-banner neu sask