Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

U NÁS OBJEDNÁTE JEDNODUCHO

032 ▪ 3 211 211

VVaše objednávky a otázky prijímame osobne na uvedenom čísle od pondelka do piatka od 8.00 do 20.00 h a v sobotu od 9.00 do 14.00 h
www.witt-international.sk

WITT international
P. O. BOX č. 902
911 01 Trenčín 1

servis@witt-international.sk

Podmienky dodania tovaru:

Tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty a podľa Vášho výberu ako „balík na poštu“ alebo „balík na adresu“.
Výška poštovného (vrátane balného) je len 3,95 €.
Zaplatiť môžete vopred kreditnou kartou, paypal alebo pri prevzatí zásielky na dobierku.
Ak niektorý produkt nie je možné práve dodať, dostanete ho dodatočne, akonáhle bude opäť k dispozícii. Pre jednu objednávku platíte poštovné len jedenkrát.
V skompletizovanej zásielky rezervujeme a spojíme Vami objednané produkty do jednej zásielky; ak niektorý produkt nie je možné práve dodať, rezervujeme ho pre Vás. Vašu zásielku odošleme, len čo budú všetky produkty opäť na sklade, no najneskôr po 3 týždňoch. Ak niektoré produkty dovtedy nie sú k dispozícii, dostanete ich dodatočne. Ak nemôžeme Vami objednaný tovar dodať v jednej zásielke, zaplatíme poštovné náklady za ďalšie zásielky z rovnakej objednávky my.

Poučenie o odstúpení od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy do 100 dní bez udania dôvodov. Lehota na odstúpenie od zmluvy je štrnásť dní odo dňa, kedy ste Vy alebo iná osoba, ktorá nie je prepravcom, prevzali tovar.
Ak by ste chceli uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy, musíte sa obrátiť na nás (WITT international, P. O. BOX 902, 911 01 Trenčín 1, e-mail: servis@witt-international.sk) a svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy nám oznámiť formou jednoznačného vyhlásenia (napr. listom alebo e-mailom). Môžete na to použiť priložený vzor formulára na odstúpenie od zmluvy, ktorý však nie je predpísaný.
S cieľom dodržať lehotu na odstúpenie od zmluvy postačí, ak vyhlásenie o odstúpení od zmluvy odošlete pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Ak od tejto zmluvy odstúpite, vrátime Vám platbu, ktorú sme od Vás dostali do 14 dní po doručení Vášho rozhodnutia odstúpiť od tejto dohody. Pokiaľ sme sa s Vami výslovne nedohodli inak, vrátime Vám túto sumu rovnakou platobnou metódou, akú ste použili na pôvodnú transakciu, a to bez toho, aby pre Vás v súvislosti s vyplatením vyplynul nejaký poplatok. Vrátenie peňazí môžeme oddialiť do doby, kým tovar dostaneme späť alebo nám poskytnete hodnoverný doklad o tom, že ste tovar poslali späť, v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

Po odstúpení od zmluvy máte povinnosť vrátiť tovar bez zbytočného odkladu a v každom prípade do 14 dní odo dňa, kedy ste nám oznámili odstúpenie od zmluvy. Lehota je dodržaná, ak nám tovar odošlete pred uplynutím lehoty štrnástich dní.
Náklady za vrátenie znáša zákazník sám. Vy ručíte tiež za prípadné poškodenia tovaru, ktoré možno podľa druhu, povahy a funkcie pripísať nežiadúcej manipulácii s tovarom.

Koniec poučenia o odstúpení od zmluvy

Výmenu dodaného tovaru priamo za iný tovar alebo za inú veľkosť neposkytujeme. Nový tovar alebo novú veľkosť je potrebné objednať nanovo (nová objednávka s poštovným). Na všetky produkty poskytujeme záručnú lehotu podľa zákona.

Tovar, ktorý chcete vrátiť, zašlite do 14 dní od doručenia späť ako balík (nie na dobierku!) na vlastné náklady na adresu:

WITT international
P. O. BOX č. 8
010 21 Žilina


Pre rýchlejšie vybavenie spätnej zásielky priložte do nej aj pôvodný dodací list, ktorý ste dostali s tovarom, s uvedením dôvodu vrátenia.

Servisná adresa pre objednávky a komunikáciu:
WITT international, P. O. BOX č. 902, 911 01 Trenčín 1

Upozornenie

Komisia EÚ ponúka možnosť riešenia sporov online na online platforme, ktorú prevádzkuje. Táto platforma je dostupná pomocou externého odkazu http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
Nie sme povinní zúčastniť sa takéhoto zmierovacieho konania a účasť na takomto konaní nemôžeme, žiaľ, ani ponúknuť.

Sídlo firmy:
Sieh an! Handelsgesellschaft mbH, Georgenstr. 29, 92224 Amberg, Nemecko

Vzor formulára na odstúpenie od zmluvy

Vyplňte tento formulár a odošlite ho len v prípade, ak chcete odstúpiť od zmluvy:
WITT international, P. O. Box č. 902, 911 01 Trenčín 1;
e-mail: servis@witt-international.sk

Týmto vyhlasujem, že odstupujem/som odstúpil(a) od zmluvy: pre nákup nasledujúceho tovaru*:

pre poskytnutie nasledujúcej služby*:

objednané*/doručené* dňa:

Meno a priezvisko zákazníka:

Adresa zákazníka:

Podpis (len v prípade, že ste tento formulár zaslali v papierovej forme):

Dátum

* Nehodiace sa preškrtnite.

Ochrana osobných údajov

Pri každej objednávke našich výrobkov alebo katalógov nám dobrovoľne udeľujete súhlas so spracovaním osobných údajov na nasledujúce účely a ďalšie spracovanie spracovateľom na obchodné účely spoločnosti WITT international, vrátane odosielania servisných správ elektronickou cestou podľa zákona 18/2018 Z. z. Vaše osobné údaje zostanú v našom informačnom systéme neobmedzenú dobu a naša spoločnosť ich môže používať na marketingové a reklamné účely, prevažne na ponuku tovarov a služieb. Vaše ostatné údaje môže poskytnúť pre priamy marketing prepojeným spoločnostiam. Súhlas s používaním Vašich údajov môžete kedykoľvek odvolať písomnou formou alebo telefonicky.

Náš leták s novinkami: e-spravodajca
Zaregistrujte sa teraz a ušetrite!

Chcem dostávať e-mailom informácie o ponukách, trendoch a akciách ponúkaných na stránke witt-international.sk (prevádzkovanej spoločnosťou Sieh an! Handelsgesellschaft mbH) ...

Zobraziť viac
NL-banner neu sask