Trvalá udržateľnosť v spoločnosti WITT international

Udržateľná móda je veľmi dôležitá téma, ktorá sa týka nás všetkých. Ako k nej teda ako spoločnosť pristupujeme? Počas celého výrobného procesu našich textílií konáme zodpovedne – tento prístup je zrejmý už pri získavaní surovín, vytváraní spravodlivých pracovných podmienok, ako aj vo výrobe a mnohých ďalších aspektoch.

Trvalá udržateľnosť je naša srdcová záležitosť. Ďalším generáciám totiž chceme zanechať kvalitné životné prostredie.

Naša misia: dbať na používanie trvalo udržateľných materiálov a zlepšovať transparentnosť v rámci dodávateľského reťazca našich textílií, aby ste si našu módu mohli naplno užívať bez výčitiek svedomia.

Zmiernenie zmeny klímy

Čo sa nám dosiaľ podarilo

Zmena klímy je obrovskou výzvou pre ľudstvo, zvieratá a celú prírodu. A práve preto sme sa zaviazali prispievať k zmierneniu zmeny klímy. Čo sa nám dosiaľ podarilo:
 • V porovnaní s referenčným rokom 2006 sa nám do roku 2020 podarilo naše upravené emisie CO2 znížiť až o 50 %.
 • Od roku 2019 v našich prevádzkach a pobočkách uprednostňujeme 100 % ekologickú elektrickú energiu.
 • Na naše logistické stredisko sme nainštalovali fotovoltické zariadenie, aby sme v budúcnosti mali možnosť získavať energiu šetrnú ku klíme.
 • Čoraz väčší podiel leteckej dopravy presúvame do námornej dopravy, ktorá produkuje menej CO2.

Náš cieľ do budúcnosti v rámci zmiernenia zmeny klímy

Predsavzali sme si do roku 2030 znížiť emisie CO2 na čistú nulu.

nachhaltigkeit shop zukunftsziel

Zmiernenie zmeny klímy v rámci nášho dodávateľského reťazca

Zmiernenie zmeny klímy chceme navyše spoločnými silami presadzovať aj s dodávateľmi v rámci nášho dodávateľského reťazca, a preto sme s univerzitou v Hamburgu začali spolupracovať na formulovaní klimatických cieľov založených na vedeckých poznatkoch (science-based targets). Ich účelom je zosúladiť celú našu hospodársku činnosť s cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy.

nachhaltigkeit shop lieferkette

Dodávateľský reťazec

Za každým z našich výrobkov sa skrýva usilovná práca mnohých zamestnancov a zamestnankýň, ktoré zdieľajú spoločný cieľ: koncový výrobok, ktorý vás poteší! Blaho ľudí, ktorí sa podieľajú na výrobe nášho tovaru, je pre nás nesmierne dôležité.

K čomu sa musia zaviazať naši dodávatelia?

Naši dodávatelia ručia za nasledujúce aspekty:

 • dodržiavanie ľudských práv,

 • dôstojné pracovné podmienky,

 • dôsledná ochrana životného prostredia.

Treba nepochybne spomenúť aj kódex správania platformy amfori BSCI „Code of Conduct“ (Business Social Compliance Initiative): ide o združenie približne 2 400 spoločností, ktoré usiluje o neustále zlepšovanie pracovných podmienok vo výrobných prevádzkach dodávateľov.

Dodržiavanie našich podmienok pravidelne kontrolujeme a certifikujeme v rámci externých auditov. Do konca roku 2022 sa nám podarilo realizovať audit v 95 % našich tovární.

Ako dcérska spoločnosť skupiny Otto Group sme členom nových iniciatív Bangladesh Accord a Pakistan Accord (International Accord for Health and Safety in the Textile and Garment Initiative) – ide o „združenie zaoberajúce sa udržateľnými textíliami“, ako aj iniciatívy Business Social Compliance Initiative (BSCI).

Naše budúce ciele týkajúce sa dodávateľského reťazca

Naše ciele:

 • vylúčiť z výroby vybrané nebezpečné chemické látky;

 • zlepšiť transparentnosť v našom globálnom dodávateľskom reťazci;

 • postupne dodávateľský reťazec urobiť transparentnejším, ekologickejším a spoločensky zodpovednejším;

 • v spolupráci s vybranými dodávateľmi a krajinami podporovať a optimalizovať náš program zameraný na transparentnosť, komunikáciu a zlepšovanie.

Udržateľné materiály

Stanovili sme si za cieľ používať výhradne certifikovanú biobavlnu alebo bavlnuiniciatívy „Cotton made in Africa“. Do roku 2022 sme týmto spôsobom dosiahli objem udržateľnej bavlny vo výške až 98 % z celkového množstva bavlny.

Čo rozumieme pod pojmom „udržateľné bavlnené vlákna“?

O udržateľných bavlnených vláknach možno hovoriť, ak sú splnené…
 • ekologické kritériá (biobavlna certifikovaná v súlade so známymi normami GOTS alebo OCS)
 • alebo sociálne kritériá (podpora iniciatívy „Cotton made in Africa“, ktorá má za cieľ prispievať k zlepšeniu pracovných a životných podmienok afrických pestovateľov bavlny).

Náš cieľ do budúcnosti: udržateľné vlákna

Do roku 2025 plánujeme zvýšiť celkový podiel udržateľných vlákien aspoň na 65 %. Čo to presne znamená? Okrem zmien v oblasti používania bavlny budeme používať viac recyklovaného polyesteru (s certifikátom GRS alebo RCS) a udržateľných alternatív viskózy (TENCEL ™ (lyocell), Lenzing™ ECOVERO™).

nachhaltigkeit shop nachhaltigefasern

GOTS und OCS

Logos gots zerifizierung

GOTS "Global Organic Textile Standard"OCS "Global Organic Textile Standard" sú ekologické značky používaná v textilnom odvetví, ktoré sa opierajú o jedny z najprísnejších podmienok. V prípade výrobku s certifikátom GOTS a OCS máte vždy istotu, že sa použili prírodné vlákna vypestované v súlade s najprísnejšími ekologickými kritériami. Takýto spôsob pestovania šetrí vodné zdroje, nenarúša pôdu a je šetrný k ľuďom aj životnému prostrediu.

Vedeli ste, že…

Ak má výrobok certifikát GOTS, znamená to, že naprieč celým dodávateľským reťazcom sa dbalo na dodržiavanie sociálnych kritérií a prísnych pokynov týkajúcich sa chemických látok.

Certifikační systém Öko-Tex Standard 100

OTS100 label 10.0.78101 sk

Certifikační systém ÖKO-TEX® Standard 100 je medzinárodne uznávaný štandard pre testované zdravotne vyhovujúce textílie. Skúšky vykonávajú nezávislé inštitúty ÖKO-TEX® na základe stanovených medzných hodnôt pre škodlivé látky.

Postup skúšania pri tom zahrnuje mnoho chemických látok, na ktoré sa vzťahujú zákonné predpisy.

Dodržiavanie medzných hodnôt je záväzné pre všetky súčasti výrobku vrátane vlákien, gombíkov a iných doplnkov. Vďaka tomu vzniká tovar, ktorý zo zdravotného hľadiska nevyvoláva obavy.

Certifikační systém ÖKO-TEX® Standard v súčasnosti zahrnuje 4 triedy výrobkov, ktoré sa navzájom odlišujú účelom použitia a príslušnými požiadavkami špecifickými pre daný výrobok, ako aj stanovenými medznými hodnotami.

Cotton Made in Africa

nachhaltigkeit cotton made in africa logo

Cotton made in Africa je iniciatíva nadácie Aid By Trade Foundation. Hlavný cieľ: zlepšovať životné podmienky afrických pestovateľov bavlny a ich rodín. Ako tento cieľ dosiahnuť? V súlade s princípom „ pomoc k vlastnej pomoci“ sa konajú školenia zamerané na podnikové hospodárstvo a zároveň prebieha aj propagácia šetrných metód pestovania.

Ochrana zvierat a druhov

Okrem zodpovedného využívania prírodných zdrojov nám nesmierne záleží aj na ochrane zvierat a druhov: v našom sortimente zásadne nepoužívame žiadny druh pravej kožušiny. Zakázali sme takisto používanie angorskej, mohérovej vlny a vlny z austrálskych oviec, pri ktorej sa aplikuje metóda mulesing.

nachhaltigkeit shop artenschutz

Obalový materiál

Aj pri výbere obalového materiálu sme sa vydali cestou trvalej udržateľnosti. Náš cieľ do roku 2023: všetok obalový materiál musí obsahovať aspoň 80 % recyklovaného materiálu. V prípade kartonáže sa už dnes môžeme pochváliť 100 % podielom recyklovaného materiálu.

nachhaltigkeit shop verpackung

nachhaltigkeit shop logo fsc

Pečať FSC (Forest Stewardship Council) je medzinárodne platnou normou pre výrobky z dreva a papiera. Pri výrobkoch s certifikátom FSC máte istotu, že sa použilo iba drevo zo zodpovedne obhospodarovaných lesov, čo prispieva k udržateľnosti zdrojov pre súčasné aj budúce generácie.

Ako môžem v spoločnosti WITT international zodpovedne nakupovať?

nachhaltigkeit shop bewussteinkaufenZodpovedné nakupovanie a móda na dosah – my vieme, ako na to! Chceme, aby naše zákazníčky mali z nakupovania dobrý pocit a aby sme spoločne budovali udržateľnejší svet módy – krok po kroku, každý deň o kúsok bližšie k cieľu.

Chceme vás podporovať v zodpovednom nakupovaní

Náš cieľ: V priebehu roku 2023 plánujeme všetky výrobky v našich e-shopoch, ktoré sú vyrobené z udržateľných materiálov, čo najzreteľnejšie označiť a šíriť o nich osvetu. Koniec-koncov už dnes môžete pomocou filtra „Udržateľnosť“ vyhľadávať výrobky s biobavlnou, recyklovanými materiálmi a ďalšími udržateľnými vláknami, ako napr. Lenzing™ ECOVERO ™.

Certifikácia

S cieľom zlepšovať transparentnosť a posilňovať naše odhodlanie neustále zvyšovať podiel biobavlny a recyklovaných materiálov aj my ako predajca raz ročne absolvujeme náročný proces certifikácie v súlade s nasledujúcimi normami:

 • GOTS (Global Organic Textile Standard)

 • OCS (Organic Content Standard)

 • RCS (Recycled Content Standard)

 • GRS (Global Recycling Standard).

Vďaka tomu si môžete výrobky spoločnosti WITT international kupovať s plnou dôverou a užívať si ich bez výčitiek svedomia.

Digitálna zodpovednosť

nachhaltigkeit shop digitaleverantwortung

Aj v časoch pokroku v oblasti digitalizácie vnímame svoju povinnosť konať, pretože k zmenám chceme pristupovať zodpovedne. Uvedomujeme si, že musíme otvárať relevantné témy ako zmeny profesijných profilov, údajová gramotnosť a bezpečnosť osobných údajov, a hľadať riešenia zamerané na hodnoty – pre vás i pre nás.

Corporate Responsibility v spoločnosti WITT international – náš tím

nachhaltigkeit shop cr 21

Náš tím pozostávajúci zo siedmich členov sa denne zaoberá rôznorodými témami z oblasti udržateľnosti a zodpovednosti. V tejto sfére nás proaktívne podporujú experti z rôznych oddelení spoločnosti a spoločne neustále pracujeme na udržateľnej transformácii podnikania. Sústredíme sa pri tom na koncept „Tu a teraz“ a prijímame konkrétne opatrenia, ktoré sú pragmatické, cielené a realizovateľné. Vďaka tomu dokážeme dodávať spoľahlivé výsledky založené na faktoch. Pre všetky prijímané opatrenia je zároveň smerodajná stratégia trvalej udržateľnosti spoločnosti Otto Group.

Náš leták s novinkami: e-spravodajca
Zaregistrujte sa teraz a ušetrite!

Chcem dostávať e-mailom informácie o ponukách, trendoch a akciách ponúkaných na stránke witt-international.sk (prevádzkovanej spoločnosťou Sieh an! Handelsgesellschaft mbH) ...

Zobraziť viac
NL-banner neu sask